HERBIKA

HERBIKA je uređaj za aplikaciju herbicida u voćnjacima i vinogradima najvišeg stepena preciznosti. Jednostavna konstrukcija omogućuje hidrauličko menjanje radnog zhvata, tako da se sa jednim uređajem mogu tretirati voćnjaci posađeni na rastojanje od 3-5 metara rastojanja između redova.
Aplikacija herbicida se vrši najmodernijim diznama koje obogućuju najsavršeniju aplikaciju, kako za zemljišne tako za kontaktne i sistemične herbicide. Moderni voćnjaci imaju grane i plodove gotovo do zemljišta. Specijalno izvedene “haube” bez problema prolaze ispod grana bez oštećenja plodova. Kod nekontrolisanog udara “haube” u stablo, dolazi do automatskog zanošenja radnog dijela, te vraćanja u normalni radni položaj, tako da nema oštećenja na uređaju za prskanje, kao ni na stablima voćaka.
U kabini traktora se nalazi uređaj za pojedinačno i kompletno uključenje ili isključenje u radu, manometar sa podeocima od 0-6 bara, dodatni filter, kao i izuzetno precizan regulator pritiska, koji postojeći pritisak sa prskalice (koji je obično 6-10 bara) može da spusti na 1,5 bara, što je idealan pritisak za tretiranje herbicidima.