Rotacioni plugovi

Više od 60 godina iskustva sa rotacionim mašinama je nešto na šta IMANTS može da se osvrne. Iz tog iskustva su naučili da je rotiranje tla više od samog okretanja tla. 

Rotaciono kretanje radnih organa ove mašine osigurava optimalni efekat mešanja. Zbog toga se ostaci useva, stajnjak, kompost ili zelenišno đubrivo mogu mešati sa zemljom u biološki najaktivniji sloj, tako da se mogu brzo razgraditi.  

Pošto motike zahvataju 25 do 30 cm tla i povlače ih iz donjeg sloja tla, na dnu se ne stvara nepropusni sloj tzv.plužni đon. To znači da (obilne) padavine mogu prodreti u dublje slojeve zemlje i dopuniti podzemne vode. Dobra struktura koja ostaje nakon rotiranja, ne samo da omogućava prodiranje vode, već i osigurava dobar nivo vazduha.