Poljoprivredni traktorski tarupi

SML - Laki tarup

– za ostatke prečnika do 3 cm
– za traktore snage 20-50 ks
– radnog zahvata 105-200 cm

SMWA rev cf - Srednji tarup

– za ostatke prečnika do 5 cm
– pogodan za održavanje zelenih površina
– sa mogućnošću montaže ispred i iza traktora
– za traktore snage 30-90 ks
– radnog zahvata 95-225 cm

SMWA s - Tarup za voćnjake i vinograde

– za ostatke prečnika do 5 cm
– za traktore snage 30-90 ks
– bočno pomerljiv do 27 cm
– sa mogućnošću montaže ispred i iza traktora
– radnog zahvata 105-200 cm

SMWA slim - Tarup za voćnjake i vinograde

– za ostatke prečnika do 5 cm
– izuzetno niskog profila koji ne dolazi u dodir sa zasadom
– za traktore snage 40-90 ks
– bočno pomerljiv do 27 cm
– sa mogućnošću montaže ispred i iza traktora
– radnog zahvata 135-225 cm

SMWO - Tarup za voćnjake i vinograde

– za ostatke prečnika do 5 cm
– za traktore snage 30-90 ks
– bočno pomerljiv do čak 62 cm
– radnog zahvata 125-200 cm
– pogodan za rad na neravnim terenima, rotor pomerljiv do 5 cm po visini

SMO - Tarup za voćnjake, vinograde, livade i pašnjake - preko 40 godina u ponudi

– za ostatke prečnika do 7 cm
– za traktore snage 50-120 ks
– bočno pomerljiv do čak 73 cm
– radnog zahvata 125-250 cm
– pogodan za rad na neravnim terenima

SMO rev cf - Tarup za voćnjake, vinograde, livade i pašnjake

– za ostatke prečnika do 7 cm
– za traktore snage 50-120 ks
– radnog zahvata 150-250 cm
– pogodan za rad na neravnim terenima
– idealna kombinacija uz X-FAST opremu

SMO fh - Tarup za voćnjake, vinograde, livade i pašnjake - pravi profesionalac

– za ostatke prečnika do 7 cm
– za traktore snage 50-120 ks
– bočno pomerljiv do 17/28 cm
– radnog zahvata 150-275 cm
– sa mogućnošću montaže ispred i iza traktora
– pogodan za rad na neravnim terenima, rotor pomerljiv do 5 cm po visini

S5 cabrio - Kompaktni tarup za profesionalce

– za ostatke prečnika do 5 cm, a uz šumski rotor do čak 12 cm
– za traktore snage 30-90 ks
– za rad na nagnutim terenima
– uz pomož ugrađenog invertera omogućuje okretanje rotora u oba smera
– radnog zahvata 125-225 cm
– STOPSAFE sistem zaštite

S9 base - Tarup za prave profesionalce - rezultat 75 godina iskustva

– za ostatke prečnika do 9 cm
– izuzetno izdržljiv i robustan
– za traktore snage 100-180 ks
– radnog zahvata 200-300 cm
– za upotrebu u voćnjacima, održavanju puteva, održavanju zelenih površina, čišćenju terena…
– sa mogućnošću montaže ispred i iza traktora

S9 dyna - Tarup za prave profesionalce

– za ostatke prečnika do 9 cm
– izuzetno izdržljiv i robustan
– za traktore snage 100-180 ks
– bočno pomerljiv do čak 70 cm
– radnog zahvata 200-300 cm
– za upotrebu u voćnjacima, održavanju puteva, održavanju zelenih površina, čišćenju terena…
– sa mogućnošću montaže ispred i iza traktora

S9 coupe - Tarup za prave profesionalce

– za ostatke prečnika do 9 cm
– izuzetno niskog profila
– za traktore snage 100-150 ks
– bočno pomerljiv do čak 70 cm
– radnog zahvata 200-300 cm
– za upotrebu u voćnjacima, održavanju puteva, održavanju zelenih površina, čišćenju terena…

WBS -Snažni tarup - šampion teške kategorije

– za ostatke prečnika do 11 cm
– za traktore snage 130-200 ks
– radnog zahvata 225-350 cm
– za upotrebu u najtežim uslovima, održavanju puteva, maslinjacima, šumarstvu…
– sa mogućnošću montaže ispred i iza traktora

WBS fh - Snažni tarup - šampion teške kategorije

– za ostatke prečnika do 11 cm
– za traktore snage 130-200 ks
– bočno pomerljiv po 35 cm levo i desno
– radnog zahvata 225-350 cm
– za upotrebu u najtežim uslovima, održavanju puteva, maslinjacima, šumarstvu…
– sa mogućnošću montaže ispred i iza traktora

SMWA multipla - Tarup širokog radnog zahvata

– za ostatke prečnika do 5 cm
– za traktore snage 80-150 ks
– širina radnog zahvata 5 i 6 m
– sve 3 radne sekcije visinski pomerljive
– sekcije su nezavisne i odlično prate konfiguraciju terena
– STOPSAFE sistem zaštite
– sa mogućnošću montaže ispred i iza traktora

OLS multipla - Tarup širokog radnog zahvata

– za ostatke prečnika do 8 cm
– za traktore snage 100-250 ks
– širina radnog zahvata do 7 m
– sve 3 radne sekcije visinski pomerljive
– sekcije su nezavisne i odlično prate konfiguraciju terena
– radni zahvat promenljiv do 35 cm sa svake strane

Close Menu