MUNCKHOF i LIPCO tresači voća

Tresač za voće firme LIPCO je pogodan za trešenje višnje, šljive i ostalog voća promera stabla od 35 cm. Odlikuje ga visok učinak, montira se na zadnji kraj traktora. Poseduje hidraulično zaokretanje ruke tresača. Tresač ima vlastiti hidraulični sistem koji dobija pogon preko kardana traktora. Potrebna snaga traktora je 40 kw. Može da poseduje i jedinica za uklanjanje lišća i grana iz otrešenih plodova. Radi 3 puta brže od konvencionalnih uređaja. U okviru ovoga uređaja može se dodati kalibrator za višnju. Plodovi se mogu odlagati u gajbice, boks palate ili bačve.

MUNCKHOF tresač za voće je potpuno automatski, samohodni model sa prikolicom za boks palate za obrane višnje. Lišće i grane su potpuno odvojeni od plodova. Tresač vrlo energično trese stablo i otresa plodove. Frekvencija i amplitude tresača se mogu prilagoditi različitim uslovima berbe. Pored višanja, koristi se za berbu šljiva, maslina, kajsija i drugog voća za industrijsku namenu.