PLUK-O-TRAK kompanije Munckhof

PLUK-O-TRAK kompanije Munckhof je samohodna platforma za berbu voća koja se primenjuje preko 40 godina i ima garanciju za efektivnost i kvalitet (potvrđeno od službenih ustanova u EU).
Pluk-O-Trak omogućava izuzetno jednostavnu organizaciju berbe. Izostaje istovar praznih, nema pojave polupraznih ili prepunih boks-paleta. U poređenju sa uobičajenim sistemima berbe, dolazi do manjeg broja prolazaka kroz redove i manjeg gaženja. Jedan berač bere od 200-300 kg/h. Visinu i pravac trake za berbu svaki berač postavlja prema vlastitim potrebama.
Pluk-O-Trak se pored berbe koristi i za ručno proređivanje plodova, rezidbu, skidanje i postavljanje protivgradne mreže. Sistem berbe sa platformama HERCULES, TROY i ARCAS belgijske kompanije BAB i voćarskim prikolicama osigurava niže troškove u odnosu na ostale sisteme berbe, više učinke od 200-300 kg jabuka po radniku na sat, prati se put plodova od berbe do prodaje, boks palate se nikada ne odlažu na zemlju…