FRUIT TEC mehanizovana rezidba

Model EDWARD kompanije FRUIT TEC je moderna mašina za mehanizovanu rezidbu voća. Rukovanje se vrši preko upravljačkog uređaja u traktoru. Moguće je ručno podešavanje visine 300 mm i ručno bočno pomicanje 300 mm. Hidrauliično podešavanje nagiba 20°u svim pravcima čini ovaj uređaj veoma prilagodljivim raznim uslovima.