Bočni (drumski) traktorski tarupi

SMWA avs - Tarup za svaku situaciju

– za ostatke prečnika do 5 cm
– za traktore snage 40-90 ks
– idealan za teško dostupne terene, kanale, padine, obale,puteve, voćnake i vinograde
– radni ugao od +90 do -50 stepeni nagiba
– radnog zahvata 125-200 cm
– bočno pomerljiv do 136 cm, krajnja tačka na 276 cm od centra traktora

SMO avs - Tarup za održavanje puteva

– za ostatke prečnika do 7 cm
– za traktore snage 50-120 ks
– idealan za teško dostupne terene, puteve, kanale, padine, obale, šume
– radni ugao od +90 do -50 stepeni nagiba
– radnog zahvata 150-225 cm
– bočno pomerljiv do 180 cm, krajnja tačka na 361 cm od centra traktora

SAV - Tarup za kanale, obale i korita reka

– za ostatke prečnika do 7 cm, a sa šumskim rotorom do 12 cm
– za traktore snage 80-150 ks
– radni ugao od +90 do -65 stepeni nagiba
– radnog zahvata 150-275 cm
– krajnja tačka na 472 cm od centra traktora